logodeltathermuw partner voor groene energie

Home | Contact

CV, sanitair en elektriciteit

kleinlogo

Zonne-energie

kleinlogo

Industriële piping

kleinlogo

Thermische toepassingen

kleinlogo

Engineering &
Projectbegeleiding

kleinlogo

 


Zonne-energie

Wat is duurzame energie en waarom duurzame energie?

Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Meer en meer mensen worden zich bewust van het feit dat we zuinig moeten omspringen met energie. Niet alleen omdat energie elke dag schaarser wordt, maar ook omdat elk gebruik van energie gevolgen heeft voor het leefmilieu.

De verwachting is dat met het schaarser worden van de fossiele brandstoffen de energieprijzen nog verder zullen gaan stijgen, wellicht met een nog groter percentage. Om dit op te kunnen vangen kan en moet gebruik gemaakt worden van duurzame bronnen.

Wil dit zeggen dat we de klok moeten terugdraaien en ons comfort beperken? Helemaal niet! Het is ondertussen immers duidelijk dat we met veel minder energie een zelfde graad van comfort kunnen bereiken. Waarom dan meer verbruiken als het ook met minder kan? Stookolie, aardgas en elektriciteit kosten vandaag pakken geld. Energie besparen is dus de boodschap !

De groenste energie is de energie die we niet verbruiken.

Denk hierbij aan volgende strategie, “Trias Energetica” :
Stap 1. Beperk de energievraag (goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, warmteterugwinning,
energiezuinige toestellen,…).
Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (zonne-energie, wind, etc.)
Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement) en zuinig, als
duurzame energie niet volstaat

Natuurlijk komt duurzame energie het milieu ook ten goede: er worden immers minder fossiele brandstoffen verbrandt, waardoor de uitstoot van CO2­ wordt gereduceerd.

Wie investeert in energiebesparing wordt beloond met heel wat premies en belastingverminderingen.  Die premies en belastingverminderingen kunnen bovendien gecumuleerd worden.  Zie www.energiesparen.be (rubriek subsidies).

Verschillende vormen van duurzame energie

Verschillende toepassingen van duurzame energie: Zonneboiler, PV-panelen, windenergie